2010 m. birželio 8 d., antradienis

Captain Star . ŽVAIGŽDĖ KAPITONUI

Rugutė Fund has been supporting children with cancer diseases for five years by now.  This year we will invite the children to the fifth annual meeting of "Island of Friends". "Island of Friends" - is a day full of wonders when children's most secret wishes come true, and daily life within hospital walls and painful procedures are simply forgotten.


It is a day when children with cancer can stop thinking about their disease and enjoy their childhood, while their parents get connected to other families with the same fate, share information and experience.
When we speak about the disease in the foundation, we use a story we have created, that the ill children are Captains who are leading their ship through the ocean during the period of the illness. Throughout the journey anything can occur - calm days, gales, unfavorable wind, sea sickness... Once a year all Captains sail back to the "Island of Friends". Thus, the event "Island of Friends" has always been dominated by the marine motives. More information about the "Island of Friends" can be found on the website of the foundation.
This year, we will invite the little Captains to lead their small boats to the island on the first weekend of July. It has become common that during each "Island of Friends" day children receive a trophy, which will be a reminder of Friends Island during the difficult journey throughout the disease. This year the little fighters will receive is a small starfish, so that during the treatment they will be accompanied by boundless hope, faith and success.
It could be made of felt - a soft material, which a child can cuddle or hold in the hands when hopes weaken. 
Dear colleagues and fans of felting, if you can and would like to felt a starfish for the captains, join this campaign. All felted starfishes will be posted here and given to the children in July during the "Island of Friends" event. Specifications of the star - a three-dimensional star-like object from 17 cm to 20 cm.
Email me at inga@surf.lt

or send stars:
Inga Samusiene
Paliesio kaimas, Sidabriniu pastas
Moletu rajonas LT33046
Lithuania
p.s. už vertimą dėkoju Guodai, labai labai tau ačiū!
„Rugutės“ fondas jau penkerius metus globoja vaikus, sergančius onkologinėmis ligomis. 
Šiais metais pakviesime globojamus vaikučius į jau penktąjį metinį susitikimą „Draugų sala“.
„Draugų sala“ – tai viena stebuklų pilna diena, kai pildosi slapčiausi vaikų norai, o kasdienybė tarp ligoninės palatos sienų ir skausmingų procedūrų yra tiesiog pamirštama. Tai diena, kai sergantys vaikai gali visiškai nebegalvoti apie savo ligą ir tiesiog pasidžiaugti vaikyste, o jų tėveliai pabendrauti su tokio paties likimo šeimomis, dalintis itin svarbia patirtimi ir informacija.
Kalbėdami apie ligą, fonde turime susikūrę pasakojimą, kad sergantys vaikai yra Kapitonai, kurie ligos metu tarsi veda savo laivelį per vandenyną. Kelionėje pasitaiko visko – ir ramių dienų, ir tikrų vėtrų, audrų, nepalankaus vėjo, jūros ligos... Kartą metuose visi Kapitonai suplaukia į „Draugų salą“. Todėl „Draugų saloje“ visada vyrauja jūros motyvai. Daugiau informacijos apie „Draugų salą“ galite rasti fondo tinklalapyje.

Šiemet mažuosius Kapitonus suplukdyti savo laivelius į Salą kviesime pirmąjį liepos savaitgalį. Jau tapo įprasta, kad kiekvienos „Draugų salos“ metu padovanojame vaikams po atminimo dovanėlę, kuri sudėtingoje kelionėje per ligą visuomet primintų šią kupiną stebuklų ir staigmenų dieną. Šiais metais kilo idėja padovanoti mažiesiems Kovotojams po jūrų žvaigždę, kad gydymo eigoje juos visuomet lydėtų beribė viltis, tikėjimas ir sėkmė. Tai galėtų būti veltinis – minkšta medžiaga, kurią vaikutis galės priglausti prie skruosto ar palaikyti rankose, kai viltis silpnės...
Kolegos ir visi veltinio mėgėjai, jeigu norite ir galite nuvelti žvaigždę kapitonui, prisijunkite prie šios akcijos.
Visos nuveltos žvaigždės bus įdėtos čia, o liepos mėnesį padovanotos vaikams per kasmetinį renginį „Draugų sala“.
Žvaigždės techniniai reikalavimai - tūrinis žvaigždės formos veltinio objektas, dydis nuo 17 cm iki 20 cm. 
Apie norą dalyvauti praneškite el. paštu: inga@surf.lt
arba siųskite žvaigždes adresu
Inga Samušienė
paliesio kaimas, Sidabrinių paštas,
Molėtų rajonas
Lietuva
LT33046

Labai ačiū

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą